Thông tin văn bản:69/2006/QH11
Tên văn bản Luật trợ giúp pháp lý
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 69/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Đơn vị ban hành Quốc hội
Tập đính kèm 692006QH11.doc