Thông tin văn bản:35/2006/CT-TTg
Tên văn bản Về việc triển khai thi hành Luật TGPL
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 35/2006/CT-TTg
Ngày ban hành 13/10/2006
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 352006CT-TTg.DOC