Thông tin văn bản:52/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 52/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/08/2010
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 522010QĐ-TTg.doc