Thông tin văn bản:2497/QĐ-BTP
Tên văn bản Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2497/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/10/2010
Đơn vị ban hành Bộ Tư pháp
Tập đính kèm 2497QĐ-BTP.doc