Thông tin văn bản:678/QĐ-TTg
Tên văn bản Phê duyệt Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 678/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/05/2011
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 678QĐ-TTg.doc