Thông tin văn bản:01/2012/TTLT-BTP-UBDT
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện TGPL đối với người dân tộc thiểu số
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2012/TTLT-BTP-UBDT
Ngày ban hành 17/01/2012
Tập đính kèm 012012TTLT-BTP-UBDT.doc