Thông tin văn bản:650/QĐ-BTP
Tên văn bản Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 650/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/03/2013
Đơn vị ban hành Bộ Tư pháp
Tập đính kèm 650QĐ-BTP.doc