Hỗ trợ 6000 hộ nghèo, gia đình chính sách sửa chữa hệ thống điện  28-11-2018

Trong Tháng “Tri ân khách hàng” năm 2018 sẽ có 6000 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách thuộc địa bàn 27 tỉnh thành miền Bắc được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị trực thuộc hỗ trợ sửa chữa, thay mới đường dây bóng đèn trong Chương trình “Thắp sáng niềm tin”.

An toàn trong những ngôi nhà chống bão  26-11-2018

Qua 2 năm triển khai, Dự án “Thực hiện các sáng kiến khuyến khích làm nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo ở vùng đô thị của Việt Nam” (Dự án nhà chống bão) đã hỗ trợ xây dựng 135 ngôi nhà chống bão cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

TPHCM hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo  08-11-2018

Theo quy trình vừa được UBND TPHCM ban hành, việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được giao trực tiếp cho 3 cơ quan thực hiện là UBND cấp xã, phòng LĐ-TBXH và BHXH cấp huyện.

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội  29-10-2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo  26-10-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Dành ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho lao động đi xuất khẩu  26-10-2018

Chính sách cho vay vốn đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, vì nguồn vốn có hạn nên người lao động được vay vốn chưa cao với khoảng 10%.

Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững  22-10-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (Đề án).