Dư nợ tín dụng chính sách hộ dân tộc thiểu số đạt 30,6 triệu đồng  26-09-2018

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết trong số gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trong cả nước, có gần 1,5 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức dư nợ bình quân đạt 30,6 triệu đồng/hộ.

Hơn 3.300 hộ nông dân Đà Nẵng được vay vốn thoát nghèo  25-09-2018

Hội Nông dân Đà Nẵng đã giúp thoát nghèo cho hơn 3.300 hộ (hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố) và hỗ trợ xoá 25 nhà tạm cho nông dân nghèo.

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  25-09-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm Quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Giải pháp nào cho đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững?  18-09-2018

Để tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (Nghị quyết 76), Chính phủ đã đề ra hàng hoạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới 4% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ bình quân hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 30%.

Nhiều mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt và vượt tiến độ  18-09-2018

Ngày 17/9, UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Chính phủ luôn quyết liệt, sâu sát điều hành công tác giảm nghèo  17-09-2018

Nhìn chung, giai đoạn 2017 - 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan, các địa phương đã phát huy tốt thành quả và kinh nghiệm quản lý, quyết liệt, sâu sát điều hành công tác giảm nghèo, nỗ lực triển khai và hoàn thành khối lượng lớn công việc; duy trì được kết quả giảm nghèo đạt chỉ tiêu Quốc hội giao ở mức cao, kiềm chế có hiệu quả tái nghèo.

Nghiên cứu đổi mới chính sách đối với đồng bào dân tộc, miền núi  13-09-2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 26.