Chung tay giúp người khiếm thị thoát nghèo   11-04-2013

Người ta thường nói: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Mất đi đôi mắt, cuộc sống của phần đông người khiếm thị (NKT) chìm trong mặc cảm. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường và lòng yêu lao động, không ít người khiếm thị ở Thanh Hóa đã vươn lên, quyết tâm thay đổi số phận. Trên hành trình ấy, NKT luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, Hội Người mù tỉnh, đặc biệt là nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm (QQGGQVL) của Trung ương Hội Người mù Việt Nam.

Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo  10-03-2013

Quản lý Nhà nước (QLNN) nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo là một loạt các biện pháp quản lý nhằm định hướng, điều chỉnh các quan hệ xã hội, các tổ chức toàn thể, người dân nhằm mục tiêu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo công bằng và xóa đói giảm nghèo.

Giảm nghèo tại Việt Nam – Còn nhiều thách thức  24-01-2013

Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm trong mối quan tâm chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Trong thực tế, hoạt động giảm nghèo đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng còn không ít khó khăn, thách thức cần vượt qua để thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.