Sức mạnh của truyền thông đối với việc triển khai giảm nghèo theo cách tiếp cận đa chiều   19-05-2017

Giảm nghèo là một chủ trương lớn được Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước theo chuẩn mới là 8,38%, giảm khoảng 1,5% so với đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo cả nước theo chuẩn mới là 8,38%, giảm khoảng 1,5% so với đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo còn 46,43%, giảm 4%. Những kết quả này có một phần đóng góp của công tác truyền thông về giảm nghèo, trong đó báo chí có vai trò quan trọng.

Một số điểm mới trong Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020  18-05-2017

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2014, cả nước còn 5,97% tỷ lệ hộ nghèo, cuối năm 2015 còn 4,2% tỷ lệ hộ nghèo. Đời sống của người nghèo được cải thiện, điều kiện KTXH vùng nghèo được nâng lên.

Truyền thông có vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo  17-05-2017

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2014, Việt Nam còn 5,97% tỷ lệ hộ nghèo, cuối năm 2015 còn 4,2% tỷ lệ hộ nghèo. Đời sống của người nghèo được cải thiện, điều kiện KTXH vùng nghèo được nâng lên.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp - Chìa khóa thành công cho người nghèo  16-05-2017

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ngân hàng thế giới đã tổ chức Diễn đàn Phát triển dân tộc thiểu số năm 2017 với chủ đề “Hợp tác, kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiêp”.

Ưu tiên hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người  16-05-2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Tiếp cận nghèo đa chiều, có cải thiện chất lượng cuộc sống người nghèo?  12-05-2017

Đo lường nghèo theo phương pháp đa chiều, đó là cách tiếp cận mới trong giảm nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Liệu rằng giải pháp đột phá này có giúp xóa bỏ các rào cản, hạn chế của các chính sách giảm nghèo hiện tại và có khuyến khích người nghèo bày tỏ tiếng nói, tăng tính tự chủ tự vươn lên thoát nghèo bền vững hay không? Ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bàn luận trong Chương trình Diễn đàn xã hội trên radio FM 96,5 MHz.

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG GNBV  10-05-2017

Ngày 15/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.