Tiếp cận nghèo đa chiều, có cải thiện chất lượng cuộc sống người nghèo?  12-05-2017

Đo lường nghèo theo phương pháp đa chiều, đó là cách tiếp cận mới trong giảm nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Liệu rằng giải pháp đột phá này có giúp xóa bỏ các rào cản, hạn chế của các chính sách giảm nghèo hiện tại và có khuyến khích người nghèo bày tỏ tiếng nói, tăng tính tự chủ tự vươn lên thoát nghèo bền vững hay không? Ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bàn luận trong Chương trình Diễn đàn xã hội trên radio FM 96,5 MHz.

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG GNBV  10-05-2017

Ngày 15/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia  10-05-2017

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020  06-05-2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công  22-04-2017

Sáng ngày 21/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tổ chức Care Internatinal tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số: chính sách, thực tiễn và các mô hình hợp tác”. Ông Hà Việt Quân, Tổ trưởng Tổ công tác khởi nghiệp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (Tổ công tác 569) – Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì Hội thảo.

Đổi mới cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2016 - 2020  31-03-2017

Ngày 31/3/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức OXFAM Việt Nam tổ chức Hội thảo Đổi mới cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020: Cơ hội, thách thức và giải pháp, với mục tiêu để phục vụ cho việc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc Hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và triển khai cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Tín dụng chính sách cho người nghèo  15-03-2017

450 tỷ đồng là con số tăng thêm cho nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Nội kể từ cuối năm 2014 đến nay. Nhờ nguồn vốn đó, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách ở Thủ đô tạo lập được sinh kế bền vững. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, năm 2017, tổng số hộ có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm là 23.714 hộ, nhu cầu vốn khoảng 830 tỷ đồng (mức vay 35 triệu đồng/hộ).