Cân đối nguồn lực tài chính thực hiện chính sách giảm nghèo  14-08-2018

Chiều 14/8, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến hết năm 2020.

TP. Hồ Chí Minh sẽ nâng mức chuẩn nghèo trong giai đoạn 2019 - 2020  14-08-2018

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh mới đây, trong giai đoạn 2019 - 2020, TP dự kiến nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP (dự kiến tiêu chí thu nhập hộ nghèo bình quân đầu người 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và mức chuẩn hộ cận nghèo có thu nhập trên 28 triệu đồng đến 36 triệu đồng/người/năm). Mức cận nghèo - mức hiện tại có thu nhập từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm.

Nông dân Lào Cai chủ động xóa đói, giảm nghèo  12-08-2018

Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh Lào Cai có 15.272 hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 12,37% so với hộ nông nghiệp nông thôn. Trong đó, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương có 97 hộ, cấp tỉnh 1.121 hộ, cấp huyện 3.684 hộ, cấp xã 10.370 hộ và 312 hộ là hộ nghèo đã vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới  01-08-2018

Trong nửa đầu giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Là ngân hàng chủ lực cho vay giảm nghèo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội đã đóng góp tích cực vào kết quả này.

6 tháng đầu năm, hơn 1,2 triệu hộ được vay vốn tín dụng chính sách  11-07-2018

Đây là một trong những kết quả nổi bật mà NHCSXH đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

Về thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020  11-07-2018

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang đứng trước những thay đổi lớn lao có ý nghĩa bước ngoặt. Những thay đổi ấy tạo ra những cơ hội và thách thức đối với đường lối, chính sách phát triển, trong đó có chính sách xóa đói, giảm nghèo. Xuất phát từ quan điểm vấn đề đói nghèo không được giải quyết thì không có mục tiêu nào đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định, bảo đảm các quyền con người được thực hiện. Chính sách xóa đói, giảm nghèo đã trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta và là một nội dung quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo  09-05-2018

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.