Đề xuất mới về chính sách với CBCCVC ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn  02-10-2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn để khắc phục những vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Cho vay mua nhà ở xã hội là chương trình dài hạn  02-10-2018

Giải tỏa lo lắng về ý kiến cho rằng chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ là “ai nhanh tay thì được vay", lãnh đạo NHCSXH khẳng định đây là chương trình tín dụng dài hạn nên đối tượng thụ hưởng đã đăng ký, đủ thủ tục sẽ được vay vốn.

Dư nợ tín dụng chính sách hộ dân tộc thiểu số đạt 30,6 triệu đồng  26-09-2018

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết trong số gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trong cả nước, có gần 1,5 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức dư nợ bình quân đạt 30,6 triệu đồng/hộ.

Hơn 3.300 hộ nông dân Đà Nẵng được vay vốn thoát nghèo  25-09-2018

Hội Nông dân Đà Nẵng đã giúp thoát nghèo cho hơn 3.300 hộ (hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố) và hỗ trợ xoá 25 nhà tạm cho nông dân nghèo.

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  25-09-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm Quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Giải pháp nào cho đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững?  18-09-2018

Để tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (Nghị quyết 76), Chính phủ đã đề ra hàng hoạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới 4% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ bình quân hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 30%.

TPHCM xây 50.000 nhà ở xã hội, chỗ lưu trú cho công nhân  18-09-2018

TPHCM hiện có khoảng 476.000 hộ chưa có nhà ở, 156.000 hộ thu nhập thấp và đến năm 2020, có khoảng 400.000 công nhân làm việc tại 3 khu công nghiệp (KCN) tập trung với nhu cầu 280.000 chỗ ở.