Cựu chiến binh huyện Ân Thi: Quyết thắng trong cuộc chiến xóa nghèo  10-05-2013

Hơn 50 năm trước đây đáp lại lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, nhiều người con Ân Thi đã hăng hái lên đường vào “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” - tiền thân của Bộ đội Trường Sơn mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam đánh thắng giặc Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Trở về quê hương, nhiều cựu binh chiến sĩ Trường Sơn năm xưa đã tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Trường Sơn đẩy lùi khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo  10-05-2013

Theo thống kê của Sở Lao động - TBXH tỉnh Nam Đinh, trên địa bàn tỉnh hiện có 38.681 hộ nghèo, chiếm 6,72% dân số và 36.392 hộ cận nghèo, chiếm 6,32% dân số. Những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao tính bền vững trong công tác giảm nghèo.

Mô hình giảm nghèo bền vững: cơ sở quan trọng để xây dựng cộng đồng DTTS phát triển   07-05-2013

Xác định đặc thù và hạn chế của người DTTS, trong những năm qua, thành phố Kon Tum đã chủ động triển khai nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, giúp hộ nghèo DTTS có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiên mức sống và từng bước thoát nghèo bền vững. Từ đây, đã có nhiều mô hình kinh tế khẳng định được tính ưu việt, đồng hành cùng người DTTS trên hành trình xóa đói giảm nghèo.

Phụ nữ Khau Tinh giúp nhau xóa đói  29-04-2013

Là xã bãi ngang của huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, song những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nga Tân đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, trong đó thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Quế Phong (Nghệ An): Khó về tiêu chí giảm hộ nghèo và chuyển đổi nghề nghiệp  28-04-2013

Là huyện miền núi cao thuộc Chương trình 30a của Chính phủ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bước vào triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với không ít khó khăn, thách thức. Trong số 13 xã (trừ thị trấn), chỉ có xã Quế Sơn đạt 7/19 tiêu chí, 12 xã còn lại chỉ mới đạt từ 3 đến 5 tiêu chí.

Phụ nữ Long Sơn: Thoát nghèo nhờ được học nghề   27-04-2013

Sau hai năm thực hiện, đề án “Đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn” đã giúp nhiều lao động nữ (LĐN) ở xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) được học nghề. Toàn xã có gần 400 LĐN được học các nghề trang điểm, sơn vẽ móng tay, đan lát, vi tính...

TP.HCM đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho người nghèo  26-04-2013

Ngày 9/4/2013, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố đã tổ chức lớp tập huấn về mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2013 và các giải pháp hỗ trợ, chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo thành phố cho 72 cán bộ là trưởng, phó Ban giảm nghèo ở 24 quận, huyện trên địa bàn.