Phụ nữ Khau Tinh giúp nhau xóa đói  29-04-2013

Là xã bãi ngang của huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, song những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nga Tân đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, trong đó thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Quế Phong (Nghệ An): Khó về tiêu chí giảm hộ nghèo và chuyển đổi nghề nghiệp  28-04-2013

Là huyện miền núi cao thuộc Chương trình 30a của Chính phủ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bước vào triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với không ít khó khăn, thách thức. Trong số 13 xã (trừ thị trấn), chỉ có xã Quế Sơn đạt 7/19 tiêu chí, 12 xã còn lại chỉ mới đạt từ 3 đến 5 tiêu chí.

Phụ nữ Long Sơn: Thoát nghèo nhờ được học nghề   27-04-2013

Sau hai năm thực hiện, đề án “Đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn” đã giúp nhiều lao động nữ (LĐN) ở xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) được học nghề. Toàn xã có gần 400 LĐN được học các nghề trang điểm, sơn vẽ móng tay, đan lát, vi tính...

TP.HCM đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho người nghèo  26-04-2013

Ngày 9/4/2013, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố đã tổ chức lớp tập huấn về mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2013 và các giải pháp hỗ trợ, chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo thành phố cho 72 cán bộ là trưởng, phó Ban giảm nghèo ở 24 quận, huyện trên địa bàn.

Cả nước có 12,3 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất  24-04-2013

Theo thống kê từ ngân hàng chính sách xã hội, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, đến nay cả nước đã có 12,3 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, tiến tới xóa đói giảm nghèo bền vững và từng bước tiếp cận với các điều kiện của kinh tế thị trường.

Trên 5.000 công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững  24-04-2013

Theo báo cáo từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 2 năm gần đây, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương trong cả nước đã đầu tư hơn 1.000 công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển, hải đảo và trên 5.000 công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi

Nỗ lực giảm nghèo ở xã vùng cao Đồng Tiến  24-04-2013

Là một trong những xã vùng cao của huyện Yên Thế, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, những năm gần đây, xã Đồng Tiến đã ngày càng khởi sắc đi lên. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Đặc biệt, công cuộc giảm nghèo bền vững nơi đây đã và đang đạt được những kết quả rất khả quan.