Gương sáng thoát nghèo   01-01-2013

Từ một hộ nghèo nhất xóm Mó La, xã Tu Lý (Đà Bắc), anh Đinh Văn Giáp đã nhận 15 ha đồi hoang hoá để cải tạo trồng mía, ngô, xoan, luồng. Mảnh đất đó, hiện nay đã giúp anh có thu nhập trên 200 triệu mỗi năm và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Anh được Sở LĐ-TB&XH chọn là một trong hai người điển hình gương sáng thoát nghèo.