Lan tỏa tinh thần vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau  04-10-2017

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị việc tổ chức Chương trình truyền hình “Chung tay vì người nghèo năm 2017” cần tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đưa vốn thoát nghèo đến với đồng bào dân tộc thiểu số  05-06-2017

Trong thời gian qua, với thủ tục vay vốn đơn giản và mạng lưới hoạt động được“phủ” đến từng thôn, bản thông qua gần 11.000 điểm giao dịch xã, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng mức vay tín dụng cho học sinh, sinh viên từ 15/6  02-06-2017

Từ 15/6, mức vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên lên tối đa tăng từ 1.250.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Thừa Thiên - Huế thúc đẩy giảm nghèo bền vững  25-05-2017

Ngày 25/5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn ) với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác giảm nghèo bền vững.

Phát huy tính tự lực trong giảm nghèo ở Than Uyên  16-05-2017

Than Uyên là địa phương nằm trong chương trình hỗ trợ huyện nghèo (chương trình 30a) của Chính phủ. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Lai Châu, huyện đã nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo. Người dân trên địa bàn huyện cũng đã phát huy được tính tự lực trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Phước Bình chuyển đổi cây trồng tăng hiệu quả kinh tế cho vùng cao  24-04-2017

Những năm gần đây, đồng bào xã vùng cao Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tạo đột phá mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gần 2.500 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào Khmer ở Trà Vinh  01-04-2017

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, thời gian qua, thực hiện các chính sách của Trung ương ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.