Yên Bái từng bước giảm nghèo bền vững   11-03-2013

Những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo ở tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, ngành trong tỉnh. Việc triển khai đồng bộ các chính sách, dự án hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo đã góp phần giảm đáng kể hộ nghèo, từng bước giảm nghèo bền vững.

Cấp 123.925.000 đồng để chi hỗ trợ điều tra, rà soát, nhập tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013  11-03-2013

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013. Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ở Tài chính. Ngày 30/12/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4280/QĐ-UBND Điều chỉnh, phân bổ dự toán kinh phí năm 2013 cho các địa phương, đơn vị.

Khau Tinh giúp nhau xóa đói, giảm nghèo  28-02-2013

Hội Phụ nữ xã Khau Tinh (huyện Nà Hang, Tuyên Quang) có 274 hội viên, hầu hết là người dân tộc Mông và Dao, sinh hoạt ở 4 chi hội. Hội luôn động viên chị em đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Khau Tinh giúp nhau xóa đói, giảm nghèo  28-02-2013

Công tác xóa đói, giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội mà tỉnh Vĩnh Long thực hiện thời gian qua, đã giúp đỡ hàng ngàn hộ có cuộc sống khó khăn vươn lên thoát nghèo là một minh chứng về việc làm tràn đầy lòng nhân ái.

Cùng người nghèo đón tết   22-02-2013

Cuộc sống của họ chỉ ở mức đủ ăn, nhưng cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, họ sẵn lòng trích những đồng lương ít ỏi hoặc tài sản của mình giúp đỡ bà con nghèo. Năm hết, tết đến, họ lại chia sẻ để bà con nghèo cùng đón một cái tết vui tươi và hạnh phúc.