Cùng người nghèo đón tết   22-02-2013

Cuộc sống của họ chỉ ở mức đủ ăn, nhưng cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, họ sẵn lòng trích những đồng lương ít ỏi hoặc tài sản của mình giúp đỡ bà con nghèo. Năm hết, tết đến, họ lại chia sẻ để bà con nghèo cùng đón một cái tết vui tươi và hạnh phúc.