Hưng Yên tìm việc làm cho lao động nông thôn  20-02-2017

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐ-TBXH Hưng Yên đã tích cực kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức nhiều phiên giao dịch, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó đa phần là lao động nông thôn, lao động nữ.

Hà Nội dự chi 10.200 tỷ đồng để giảm nghèo bền vững  20-02-2017

UBND TP. Hà Nội dự kiến sẽ dành 10.200 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho các hộ dân trên địa bàn Thành phố.

Người nghèo cũng được cung cấp dịch vụ ngân hàng qua ĐTDĐ  17-02-2017

Với việc khởi động dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động - Phổ cập dịch vụ tài chính và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam”, lần đầu tiên người nghèo Việt Nam được cung cấp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động.

Thái Bình: Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2016  12-01-2017

Năm 2016, các chính sách về giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh, đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện.

Thái Bình: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020  05-01-2017

Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Cần thêm vốn cho chương trình giải quyết việc làm  05-05-2016

Nhờ đồng vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ gia đình ở những vùng nông thôn ổn định và nâng cao cuộc sống.

Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020  29-12-2014

Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2324/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.