Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019  14-11-2018

Ngày 14/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4834/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  06-11-2018

Ngày 16/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021.

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế   06-11-2018

Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng "Chủ chương trình báo cáo đánh giá các CTMTQG"  01-10-2018

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng lập kế hoạch và đánh giá chương trình MTQG trên hệ thống quản lý đầu tư công theo quy định của Thông tư 07.

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg vv phê duyệt danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển  28-05-2018

Ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi  28-05-2018

Ngày 10/5/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 545/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi.

Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020  09-05-2018

Ngày 21/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg về chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.