Về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công  04-01-2014

Thực hiện mục tiêu tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm và hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành công văn số 09/CV-VPQGGN ngày 17/10/2013 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công.

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng luân phiên hộ nghèo  04-01-2014

Vừa qua, theo phản ánh của các Đoàn công tác liên ngành của các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, phát hiện tại một số địa phương có tình trạng luân chuyển các hộ dân trên địa bàn vào danh sách hộ nghèo hàng năm để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đề nghị báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013  04-01-2014

Đến nay Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo mới nhận được báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 của 16 tỉnh, thành phố sau đây: Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng luân phiên hộ nghèo  25-11-2013

Vừa qua, theo phản ánh của các Đoàn công tác liên ngành của các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, phát hiện tại một số địa phương có tình trạng luân chuyển các hộ dân trên địa bàn vào danh sách hộ nghèo hàng năm để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách giảm nghèo và đề xuất những giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  03-09-2013

Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Đắk Nông báo cáo Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách giảm nghèo và đề xuất những giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đề nghị các tỉnh chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm  10-07-2013

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 2578/LĐTBXH-BTXH đề nghị các địa phương chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn.