Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang 2016 - 2020  12-06-2017

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 803/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo về và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Quảng Ngãi: Biểu dương, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo  12-06-2017

Ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên  05-06-2017

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Phê duyệt Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, UDCNTT vào giải quyết chính sách ASXH đến năm 2020  05-06-2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến đến năm 2030.

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH  05-06-2017

Ngày 12/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH

Thông báo Kết luận của PTT tại cuộc họp BCĐ TW các CTMTQG giai đoạn 2016-2020  15-05-2017

Ngày 09/5/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 216/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2017  15-05-2017

Ngày 10/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2017.