Thông báo Kết luận của PTT tại cuộc họp BCĐ TW các CTMTQG giai đoạn 2016-2020  15-05-2017

Ngày 09/5/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 216/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2017  15-05-2017

Ngày 10/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2017.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững  15-05-2017

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Báo cáo kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2016 và kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2017  30-03-2017

Ngày 28/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo số 2485/BC-BKHDT gửi Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016 và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017.

Chương trình 135 năm 2017  09-03-2017

Ngày 22/2/2017, Uỷ ban Dân tộc ban hành văn bản số 130/UBDT-VP135 về Chương trình 135 năm 2017.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020  12-01-2017

Ngày 06/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Danh sách giải thưởng Vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng"  21-12-2016

Ngày 13/12/2016, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành Thông báo danh sách giải thưởng Vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng".