Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên  05-06-2017

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Phê duyệt Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, UDCNTT vào giải quyết chính sách ASXH đến năm 2020  05-06-2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến đến năm 2030.

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH  05-06-2017

Ngày 12/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH

Thông báo Kết luận của PTT tại cuộc họp BCĐ TW các CTMTQG giai đoạn 2016-2020  15-05-2017

Ngày 09/5/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 216/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2017  15-05-2017

Ngày 10/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2017.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững  15-05-2017

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Báo cáo kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2016 và kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2017  30-03-2017

Ngày 28/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo số 2485/BC-BKHDT gửi Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016 và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017.