Báo cáo kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2016 và kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2017  30-03-2017

Ngày 28/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo số 2485/BC-BKHDT gửi Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016 và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017.

Chương trình 135 năm 2017  09-03-2017

Ngày 22/2/2017, Uỷ ban Dân tộc ban hành văn bản số 130/UBDT-VP135 về Chương trình 135 năm 2017.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020  12-01-2017

Ngày 06/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Danh sách giải thưởng Vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng"  21-12-2016

Ngày 13/12/2016, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành Thông báo danh sách giải thưởng Vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng".

Tài liệu tập huấn cán bộ giảm nghèo 2016  06-12-2016

Tài liệu tập huấn cán bộ giảm nghèo 2016.

Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn NSTW thuộc CTMTQG GNBV 2016 - 2020  21-11-2016

Ngày 17/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 4603/LĐTBXH-VPQGGN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐTƯ Giảm nghèo bền vững 2016  12-10-2016

Ngày 16/10/2016, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.