Phước Hải: Đẩy mạnh phát triển kinh tế để giảm nghèo  13-07-2013

Là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn của huyện Ninh Phước, những năm qua Phước Hải đang tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm phát huy lợi thế địa phương, giúp nhân dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cần Thơ: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững   13-07-2013

Đến đầu năm 2013 này, tỉ lệ hộ nghèo của Cần Thơ còn 3,95%. So với 10 năm trước khi thành phố Cần Thơ mới được chia tách từ tỉnh Cần Thơ thì tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 10%. Bình quân mỗi năm giảm 1%. Nay, số hộ nghèo toàn thành phố còn chưa đến 15.000 hộ và số hộ cận nghèo khoảng 14.000 hộ.

TP.HCM đa dạng mô hình giảm nghèo  13-07-2013

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dùng những từ "giặc đói, giặc nghèo, giặc dốt" để mô tả nguy cơ từ tình trạng đói nghèo.

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ  12-07-2013

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều chương trình giảm nghèo nhắm đến đối tượng cụ thể là các hộ nghèo và các khu vực nghèo, bao gồm Chương trình 135, Chương trình 30a nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 132 và 134 thực hiện chủ yếu tại vùng Tây nguyên nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai và cải thiện chất lượng nhà ở; Chương trình xóa đói và giảm nghèo (HEPR), chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Những chương trình và chính sách này đã làm gia tăng các cơ hội cho các hộ nghèo hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế và giúp họ cải thiện điều kiện sống cũng như tăng cơ hội để thoát nghèo.

Tập trung các nguồn lực cho công tác xoá đói, giảm nghèo  11-07-2013

Với mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm qua, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

Kỳ vọng từ chương trình 135 giai đoạn III   04-07-2013

Ngày 4/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu (Chương trình 135 giai đoạn III). Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản, vùng dân tộc, miền núi còn nhiều khó khăn.

Nghị quyết 30a của Chính phủ – nguồn lực để giảm nghèo bền vững tại 6 huyện nghèo  02-07-2013

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có 6/11 huyện, thành phố nằm trong diện huyện nghèo được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (gồm 4 huyện vùng Cao nguyên đá là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ và 2 huyện núi đất phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần). Sau 5 năm triển khai thực hiện (từ năm 2009 – 2013), Chương trình 30a của Chính phủ đã góp phần quan trọng, là nguồn lực thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 6 huyện nghèo của tỉnh.