Bất cập Chương trình 135 giai đoạn 2 ở Quảng Ngãi   15-05-2013

Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai Chương trình 135-giai đoạn 2 (CT 135-2) trên 56 xã đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn của CT 135-2 và Chương trình 30a đầu tư trực tiếp cho hàng trăm công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi ở đây. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ để các chương trình này tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả hơn.

Chương trình 135 giai đoạn III: Sẽ là cơ hội cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tốc độ phát triển   15-05-2013

Chương trình 135 (CT135) giai đoạn III (2012-2016) chuẩn bị đi vào cuộc sống người dân ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chương trình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp người dân hiểu rõ nội dung, cơ chế hỗ trợ của Chính phủ và những nét mới, bà Trần Thị Hoa Ry, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh trả lời phỏng vấn báo Bạc Liêu về vấn đề này.

Sóc Trăng: Mô hình nuôi cá lóc giảm nghèo ở xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề  13-05-2013

Nói đến mô hình nuôi cá lóc, người dân xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, đều biết đến anh Anh Đặng Văn Kiệt ở ấp Thạnh An 3 là người đầu tiên áp dụng mô hình nuôi cá lóc trong vèo lưới và được nhiều người dân trong xã làm theo để tăng thu nhập.

Thực hiện Chương trình 30a ở Phù Yên (Sơn La): Lộ trình xóa nghèo đúng hướng  11-05-2013

Là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nơi có nhiều đồng bào DTTS chung sống, huyện Phù Yên được hưởng chính sách 30a của Chính phủ. Những năm qua, Phù Yên đã dồn lực giúp người dân xoá nhà tạm và hướng dẫn bà con cách làm ăn...

Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a ở Quảng Nam  04-05-2013

Từ năm 2009 đến nay, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của chính phủ (gọi tắt Chương trình 30a) đã triển khai thực hiện tại các huyện nghèo Phước Sơn, Nam Trà My và Tây Giang. Đến nay, cả tỉnh đã đầu tư hơn 598,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương cấp để triển khai Chương trình 30A; trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 515 đồng, vốn sự nghiệp hơn 83,6 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ để làm nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở hơn 32,7 tỷ đồng để triển khai thực hiện được 1.345 nhà. Tổng dư nợ cho hộ nghèo vay để thực hiện các chính sách theo Chương trình 30a hơn 4,4 tỷ đồng.

Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo   22-04-2013

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 20/4, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng để khắc phục tình trạng chồng chéo trong các chương trình giảm nghèo, cần tập trung vào một đầu mối điều hành, thống nhất

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Thanh Sơn  12-04-2013

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã đồng lòng đoàn kết, xây dựng quê hương và dành được nhiều thành tích trong giữ vững an ninh, chính trị và phát triển kinh tế, xã hội. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho địa phương...