Đổi thay từ Chương trình 135  29-03-2013

Hàng chục công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo dựng cho các huyện miền núi diện mạo mới về cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Điều tra thực hiện Chương trình 135: Có cải thiện, chưa bền vững  21-03-2013

Sau 5 năm triển khai Chương trình 135, về cơ bản đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn và miền núi đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình chưa hoàn thành...

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo  17-03-2013

Xác định đội ngũ quản lý và làm công tác giảm nghèo là một trong những nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả chính sách giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, những năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

Chương trình 135 giai đoạn III: Cơ hội đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi  12-03-2013

Bên lề Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan đã trả lời phỏng vấn về mục đích, ý nghĩa, những điểm mới trong đầu tư và cơ chế thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Chương trình 30a ở Thanh Hóa: Nguồn lực... nhỏ dần và không hiệu quả  11-03-2013

Thanh Hóa là tỉnh có tới 7 huyện nghèo được thụ hưởng nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 30a. Sau 5 năm triển khai, những huyện này đã có sự chuyển biến đáng kể về việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông, khám-chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu học hành của con em đồng bào các dân tộc... Song nhiều người dân các huyện Thường Xuân, Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa) đánh giá hoa mỹ rằng: “Hoa 30a” chỉ mới “hé nụ”. Bên cạnh hiệu quả, đến thời điểm này, Chương trình 30a đang bộc lộ không ít bất cập cần được điều chỉnh.

Đổi thay từ Chương trình 30a   08-03-2013

Nhờ được thụ hưởng từ Chương trình 30a của Chính phủ, cộng với việc lồng ghép vốn từ các chương trình, chính sách, dự án khác, đời sống của nhiều đồng bào nghèo và diện mạo các huyện nghèo ở Điện Biên đã dần đổi thay.

Thực hiện Chương trình 135 ở Yên Sơn: Thúc đẩy các xã đặc biệt khó khăn phát triển  13-02-2013

Huyện Yên Sơn luôn xác định thực hiện hiệu quả Chương trình 135 của Chính phủ sẽ góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đặc biệt khó khăn.