Thực hiện Chương trình 135 ở Yên Sơn: Thúc đẩy các xã đặc biệt khó khăn phát triển  13-02-2013

Huyện Yên Sơn luôn xác định thực hiện hiệu quả Chương trình 135 của Chính phủ sẽ góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   13-02-2013

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.

Sức bật mới nhờ Chương trình 30a  12-02-2013

Địa hình phức tạp, dân số chủ yếu là dân tộc Mông (chiếm 79,13%) do đó công tác xóa đói giảm nghèo luôn là thách thức lớn đối với huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả Chương trình 30a đến nay diện mạo Si Ma Cai đã dần thay đổi, những con đường đất đá đã được trải bê tông, màu xanh phủ kín vạt đồi… Nhờ đó, cuộc sống người dân ngày càng no đủ hơn.

Kết quả thực hiện chương trình 30a năm 2012  04-02-2013

Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 12/11/2012 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khoá VI, UBND huyện Đạ Tẻh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012 và kế hoạch thực hiện trong năm 2013 của các xã nghèo và thôn nghèo trên địa bàn huyện như sau:

Giảm nghèo với mô hình nuôi lợn nái sinh sản   20-01-2013

Những năm qua, Lục Yên (Yên Bái) đã tập trung triển khai nhiều mô hình giảm nghèo mang lại hiệu quả, tiêu biểu mới đây là mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản.

Mô hình giảm nghèo bền vững: Không chỉ cho hộ nghèo “cần câu”  11-01-2013

Với 10 mô hình giảm nghèo bền vững được ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Gia Lai triển khai trong 3 năm (2009-2011) ở 10 huyện, gồm: Kông Chro, Krông Pa, Kbang, Đức Cơ, Chư Pah, Chư Prông, Ia Grai, Đak Đoa, Phú Thiện và Ia Pa đã góp phần quan trọng tạo nên những đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định phê duyệt Chương trình 135 giai đoạn III   11-11-2012

Ngày 4/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III). Theo đó, Chương trình gồm 2 hợp phần chính: Hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng (bao gồm cả duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư).