Để người dân phát huy vai trò chủ thể phát triển vùng dân tộc và miền núi   30-05-2014

Trong những năm qua, các chủ trương, chính sách giảm nghèo và phát triển được người dân tích cực tham gia và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong việc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kinh tế vùng DTTS hiện nay phát triển chậm so với tốc độ chung của cả nước. Công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS tuy có nhiều thay đổi, song tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều, số hộ tái nghèo hằng năm còn cao, các hộ DTTS giảm nghèo chưa bền vững.

Lạc Dương: Những mô hình giảm nghèo   26-05-2014

Để sớm giảm nghèo cho bà con DTTS và trở thành huyện nông thôn mới, hiện tại, UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng thời các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp bền vững cho các hộ nông dân là người DTTS đã có “của ăn của để” và các mô hình giảm nghèo bằng phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ DTTS diện nghèo và cận nghèo. “Đi bằng 2 chân”, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp cũng như sự nghiệp giảm nghèo của huyện Lạc Dương đã phát triển rất nhanh và tương đối bền vững rất đáng được ghi nhận.

Đất hoang hóa trở nên trù phú  05-05-2014

Đác Hà là một huyện miền núi của tỉnh Kon Tum có hơn 53% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ một vùng đất hoang hóa, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự cần cù lao động sáng tạo của người dân nơi đây, Đác Hà đã trở thành một vùng đất trù phú với bạt ngàn cây cà-phê, cao-su, lúa nước.

Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết 30a giai đoạn 2010-2015   05-05-2014

Với mục tiêu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện thuộc Nghị quyết 30a xuống dưới 40%; năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống ngang bằng mức trung bình của tỉnh và đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống mức ngang bằng mức trung bình của khu vực.

Hiệu qủa từ mô hình hỗ trợ hộ cam kết thoát nghèo bền vững ở huyện Đakrông  05-05-2014

Qua 2 năm (từ năm 2012 - 2014) huyện Đakrông (Quảng Trị) thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ hộ cam kết thoát nghèo bền vững (phương án 39) tại 3 xã gồm xã Hướng Hiệp, Mò Ó, A Ngo với 30 hộ dân tham gia (10 hộ/1 xã), đến nay đã có hơn 80 % hộ đang từng bước thoát nghèo bền vững. Thấy được hiệu quả từ mô hình, các xã Hướng Hiệp, Mò Ó, A Ngo đã thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án để nhân rộng ra các thôn, bản khác

Mường Nhé sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 30a   05-05-2014

Sau 3 năm Mường Nhé thực hiện Nghị quyết 30a, đã có những chuyển biến tích cực: Nhà ở của các hộ dân, công trình nước sinh hoạt, thủy lợi… được xây dựng kiên cố hóa. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được sửa chữa, nâng cấp, diện mạo xã, bản đổi thay, giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Cơ hội thoát nghèo cho người dân Than Uyên   01-05-2014

Sau 1 thời gian triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Than Uyên, dự án phát triển cây cao su đã và đang có những tác động tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.