Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, xã, khu phố, thôn năm 2013.  17-07-2013

Sáng ngày 8/10/2013, tại hội trường UBND thành phố, Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, xã, khu phố, thôn năm 2013. Tham gia lớp tập huấn là gần 200 cán bộ thuộc Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố, các hội, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách giảm nghèo các phường, xã, khu phố, thôn trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Phú Ninh  15-07-2013

Nhằm đánh giá tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo ở địa phương; tình hình và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn; Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo...; Trong 2 ngày 6&7/11/2013, Đoàn kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2013 của tỉnh do ông Hồ Văn Hiền – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện Phú Ninh giai đoạn 2012-2015 do ông Nguyễn Phi Thạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban.

Tập trung các nguồn lực cho công tác xoá đói, giảm nghèo  11-07-2013

Với mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm qua, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

Nâng cao năng lực giảm nghèo khu vực miền Trung - Tây Nguyên  30-06-2013

Ngày 30-6, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực giảm nghèo khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Nâng cao năng lực và dạy nghề thường xuyên cho lao động nghèo nông thôn   28-05-2013

Ngày 28-5 tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Dự án Misereor của Đức tổ chức cuộc Hội thảo "Thúc đẩy đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm và thu nhập bền vững cho người nghèo". Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em tham dự và chủ trì hội thảo.

Nam Định nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo  17-05-2013

Để góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, những năm qua, Sở LĐ-TB và XH đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo  17-03-2013

Xác định đội ngũ quản lý và làm công tác giảm nghèo là một trong những nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả chính sách giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, những năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ này.