Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   13-02-2013

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.