Để người dân phát huy vai trò chủ thể phát triển vùng dân tộc và miền núi   30-05-2014

Trong những năm qua, các chủ trương, chính sách giảm nghèo và phát triển được người dân tích cực tham gia và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong việc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kinh tế vùng DTTS hiện nay phát triển chậm so với tốc độ chung của cả nước. Công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS tuy có nhiều thay đổi, song tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều, số hộ tái nghèo hằng năm còn cao, các hộ DTTS giảm nghèo chưa bền vững.

Mường Nhé sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 30a   05-05-2014

Sau 3 năm Mường Nhé thực hiện Nghị quyết 30a, đã có những chuyển biến tích cực: Nhà ở của các hộ dân, công trình nước sinh hoạt, thủy lợi… được xây dựng kiên cố hóa. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được sửa chữa, nâng cấp, diện mạo xã, bản đổi thay, giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết 30a giai đoạn 2010-2015   05-05-2014

Với mục tiêu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện thuộc Nghị quyết 30a xuống dưới 40%; năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống ngang bằng mức trung bình của tỉnh và đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống mức ngang bằng mức trung bình của khu vực.

Cơ hội thoát nghèo cho người dân Than Uyên   01-05-2014

Sau 1 thời gian triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Than Uyên, dự án phát triển cây cao su đã và đang có những tác động tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

Vùng đồng bào dân tộc Khmer khởi sắc nhờ nhiều hộ thoát nghèo   22-04-2014

Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, đời sống của đại bộ phận người dân nơi đây, nhất là hộ đồng bào dân tộc Khmer còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo nên động lực để vùng quê này ngày thêm khởi sắc.

Quảng Ngãi: Hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý đối với người nghèo   21-04-2014

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nguời lao động; lồng ghép phổ biến các nội dung của Nghị quyết trong các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các đợt trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc giảm nghèo nhanh và bền vững tại 06 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh của các cấp, các ngành.

Gia Lai: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số   01-04-2014

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, qua đó từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tạo được niềm tin trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.