Hà Giang: Nghị quyết 30a thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững   31-03-2014

Sau 5 năm triển khai thực hiện (từ năm 2009 – 2013), Chương trình thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần quan trọng, là nguồn lực thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 6 huyện nghèo của tỉnh.

Khởi động dự án bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn  21-02-2014

Sáng 21/2, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ra quân đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo.

Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững và sau hai năm thực hiện NQ 30a của CP  18-01-2014

Xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Thời gian qua, công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Lai Châu đã có những chuyển biến mới. Những kết quả bước đầu

Phó Thủ tướng kiểm tra xây dựng nông thôn mới vùng Tây Bắc  09-01-2014

Từ ngày 8 - 11/01/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới sẽ thăm và kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giúp xã đặc biệt khó khăn  06-01-2014

Luân Giói là một xã đặc biệt khó khăn, nằm xa trung tâm của huyện Điện Biên Đông, đường giao thông đi lại khó khăn nhất là mùa mưa, trình độ của cán bộ, dân trí còn thấp, kinh tế chậm phát triển.

Hiệu quả kinh tế từ dự án xây dựng mô hình XĐGN xã Luân Giói - huyện Điện Biên Đông  06-01-2014

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 8/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên (nay là Quyết định số 182/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2012).

Nghị quyết 30a ở huyện Tủa Chùa: Phù hợp nguyện vọng người nghèo miền núi  26-12-2013

Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, hai năm 2011 và 2012 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 463 con trâu giống; năm 2013 hỗ trợ 70 con cho các hộ thuộc 2 xã Mường Báng, Huổi Só.