Chương trình 30a đồng hành cùng người nghèo  26-07-2013

Chương trình 30a là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu hướng đến của chương trình là trợ giúp 63 huyện nghèo nhất nước từng bước thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Tại huyện Mường Ảng, sau 4 năm triển khai, hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi. Nhờ nguồn lực của chương trình, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống và quan trọng hơn, người dân đã tự ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo thay vì trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Nghị quyết 30a thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững   23-07-2013

Sau 5 năm triển khai thực hiện (từ năm 2009 - 2013), Chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần quan trọng, tạo nguồn lực thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 3 huyện nghèo của Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.

Petrolimex triển khai chương trình 30A: Trao “cần câu” cho người nghèo  18-07-2013

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị, đưa xăng dầu lên địa đầu tổ quốc - khu vực vùng cao núi đá Hà Giang - mà trong nhiều năm qua, Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của DN, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả huyện Đồng Văn, một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang, trong chương trình 30A của Chính phủ.

Lâm Hà: Tập trung cho thực hiện Chương trình 30a  17-07-2013

Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ được Đảng bộ và chính quyền huyện Lâm Hà triển khai lồng ghép với việc thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2) tại 2 xã Liên Hà và Phi Tô cùng với 16 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã Đan Phượng, Tân Thanh, Mê Linh, Tân Văn và thị trấn Đinh Văn, là những nơi sinh sống tập trung của khoảng 3.334 hộ nghèo - trong đó có 1.441 hộ là đồng bào DTTS - còn lại của địa phương ngay từ những ngày đầu năm 2012.

Nghị quyết 30a của Chính phủ – nguồn lực để giảm nghèo bền vững tại 6 huyện nghèo  02-07-2013

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có 6/11 huyện, thành phố nằm trong diện huyện nghèo được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (gồm 4 huyện vùng Cao nguyên đá là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ và 2 huyện núi đất phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần). Sau 5 năm triển khai thực hiện (từ năm 2009 – 2013), Chương trình 30a của Chính phủ đã góp phần quan trọng, là nguồn lực thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 6 huyện nghèo của tỉnh.

Triển khai thực hiện Chương trình 30a - Huyện Bác Ái   01-07-2013

Triển khai thực hiện Chương trình 30a - Huyện Bác Ái

Thực hiện Chương trình 30a ở Vĩnh Thạnh: Nỗ lực giảm nghèo bền vững  21-06-2013

Vĩnh Thạnh là 1 trong 3 huyện miền núi của tỉnh được thụ hưởng các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất dành cho các huyện nghèo theo Nghị quyết (NQ) 30a của Chính phủ. Đến nay, qua một thời gian triển khai thực hiện, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc.