Bò chương trình 30a “lạc”... đối tượng thụ hưởng!   15-06-2013

Thực hiện chương trình 30a của Chính phủ, từ năm 2009 đến 2013, huyện Bắc Yên đã được hỗ trợ hơn 3.000 con bò cái nền. Thông qua chương trình, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách được hưởng lợi từ chính sách này.

Thực hiện Chương trình 30a ở Phù Yên (Sơn La): Lộ trình xóa nghèo đúng hướng  11-05-2013

Là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nơi có nhiều đồng bào DTTS chung sống, huyện Phù Yên được hưởng chính sách 30a của Chính phủ. Những năm qua, Phù Yên đã dồn lực giúp người dân xoá nhà tạm và hướng dẫn bà con cách làm ăn...

Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a ở Quảng Nam  04-05-2013

Từ năm 2009 đến nay, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của chính phủ (gọi tắt Chương trình 30a) đã triển khai thực hiện tại các huyện nghèo Phước Sơn, Nam Trà My và Tây Giang. Đến nay, cả tỉnh đã đầu tư hơn 598,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương cấp để triển khai Chương trình 30A; trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 515 đồng, vốn sự nghiệp hơn 83,6 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ để làm nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở hơn 32,7 tỷ đồng để triển khai thực hiện được 1.345 nhà. Tổng dư nợ cho hộ nghèo vay để thực hiện các chính sách theo Chương trình 30a hơn 4,4 tỷ đồng.

Chương trình 30a ở Thanh Hóa: Nguồn lực... nhỏ dần và không hiệu quả  11-03-2013

Thanh Hóa là tỉnh có tới 7 huyện nghèo được thụ hưởng nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 30a. Sau 5 năm triển khai, những huyện này đã có sự chuyển biến đáng kể về việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông, khám-chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu học hành của con em đồng bào các dân tộc... Song nhiều người dân các huyện Thường Xuân, Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa) đánh giá hoa mỹ rằng: “Hoa 30a” chỉ mới “hé nụ”. Bên cạnh hiệu quả, đến thời điểm này, Chương trình 30a đang bộc lộ không ít bất cập cần được điều chỉnh.

Đổi thay từ Chương trình 30a   08-03-2013

Nhờ được thụ hưởng từ Chương trình 30a của Chính phủ, cộng với việc lồng ghép vốn từ các chương trình, chính sách, dự án khác, đời sống của nhiều đồng bào nghèo và diện mạo các huyện nghèo ở Điện Biên đã dần đổi thay.

Sức bật mới nhờ Chương trình 30a  12-02-2013

Địa hình phức tạp, dân số chủ yếu là dân tộc Mông (chiếm 79,13%) do đó công tác xóa đói giảm nghèo luôn là thách thức lớn đối với huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả Chương trình 30a đến nay diện mạo Si Ma Cai đã dần thay đổi, những con đường đất đá đã được trải bê tông, màu xanh phủ kín vạt đồi… Nhờ đó, cuộc sống người dân ngày càng no đủ hơn.

Kết quả thực hiện chương trình 30a năm 2012  04-02-2013

Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 12/11/2012 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khoá VI, UBND huyện Đạ Tẻh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012 và kế hoạch thực hiện trong năm 2013 của các xã nghèo và thôn nghèo trên địa bàn huyện như sau: