Hiệu ứng từ Chương trình 135  17-09-2013

Những con đường nông thôn được kiên cố hóa, những phòng học khang trang, điện bừng sáng khắp mọi nhà..., cuộc sống mới với nhiều đổi thay ấy ở những thôn, buôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh chính là nhờ có sự góp phần của Chương trình 135 đầu tư cho các xã vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn được triển khai trong những năm qua.

Hoạt động khuyến nông góp phần xóa đói, giảm nghèo ở miền núi  17-08-2013

Ngay sau khi thành lập (1993) ngoài triển khai các mô hình trình diễn cây, con giống mới ở miền đồng bằng, công tác khuyến nông đã chú ý xây dựng nhiều mô hình trình diễn ở khu vực trung du miền núi; điển hình như các mô hình: Canh tác trên đất dốc, đất sau nương rẫy; nông - lâm kết hợp lấy ngắn nuôi dài; giống lúa mới và phân viên dúi sâu; trồng ngô lai; khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng; phủ xanh đất trống đồi núi trọc; chế biến lâm sản ngoài gỗ; các mô hình nuôi lợn nái Móng Cái; nuôi vịt khaki cambell, cải tạo đàn dê, chăn nuôi gà thả vườn; nuôi cá ở hồ, lồng trên sông khu vực miền núi,v.v...

Phước Hải: Đẩy mạnh phát triển kinh tế để giảm nghèo  13-07-2013

Là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn của huyện Ninh Phước, những năm qua Phước Hải đang tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm phát huy lợi thế địa phương, giúp nhân dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ  12-07-2013

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều chương trình giảm nghèo nhắm đến đối tượng cụ thể là các hộ nghèo và các khu vực nghèo, bao gồm Chương trình 135, Chương trình 30a nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 132 và 134 thực hiện chủ yếu tại vùng Tây nguyên nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai và cải thiện chất lượng nhà ở; Chương trình xóa đói và giảm nghèo (HEPR), chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Những chương trình và chính sách này đã làm gia tăng các cơ hội cho các hộ nghèo hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế và giúp họ cải thiện điều kiện sống cũng như tăng cơ hội để thoát nghèo.

Kỳ vọng từ chương trình 135 giai đoạn III   04-07-2013

Ngày 4/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu (Chương trình 135 giai đoạn III). Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản, vùng dân tộc, miền núi còn nhiều khó khăn.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh  17-06-2013

Năm 2013, mặc dù trong điều kiện khó khăn về ngân sách nhưng Đảng và Nhà nước vẫn giành nguồn lực đáng kể đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc với các chính sách về xóa đói giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Chương trình 135 giai đoạn III: Sẽ là cơ hội cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tốc độ phát triển   15-05-2013

Chương trình 135 (CT135) giai đoạn III (2012-2016) chuẩn bị đi vào cuộc sống người dân ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chương trình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp người dân hiểu rõ nội dung, cơ chế hỗ trợ của Chính phủ và những nét mới, bà Trần Thị Hoa Ry, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh trả lời phỏng vấn báo Bạc Liêu về vấn đề này.