Bất cập Chương trình 135 giai đoạn 2 ở Quảng Ngãi   15-05-2013

Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai Chương trình 135-giai đoạn 2 (CT 135-2) trên 56 xã đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn của CT 135-2 và Chương trình 30a đầu tư trực tiếp cho hàng trăm công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi ở đây. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ để các chương trình này tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả hơn.

Chương trình 135 giai đoạn III: Sẽ là cơ hội cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tốc độ phát triển   15-05-2013

Chương trình 135 (CT135) giai đoạn III (2012-2016) chuẩn bị đi vào cuộc sống người dân ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chương trình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp người dân hiểu rõ nội dung, cơ chế hỗ trợ của Chính phủ và những nét mới, bà Trần Thị Hoa Ry, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh trả lời phỏng vấn báo Bạc Liêu về vấn đề này.

Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo   22-04-2013

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 20/4, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng để khắc phục tình trạng chồng chéo trong các chương trình giảm nghèo, cần tập trung vào một đầu mối điều hành, thống nhất

Đổi thay từ Chương trình 135  29-03-2013

Hàng chục công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo dựng cho các huyện miền núi diện mạo mới về cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Điều tra thực hiện Chương trình 135: Có cải thiện, chưa bền vững  21-03-2013

Sau 5 năm triển khai Chương trình 135, về cơ bản đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn và miền núi đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình chưa hoàn thành...

Chương trình 135 giai đoạn III: Cơ hội đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi  12-03-2013

Bên lề Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan đã trả lời phỏng vấn về mục đích, ý nghĩa, những điểm mới trong đầu tư và cơ chế thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Thực hiện Chương trình 135 ở Yên Sơn: Thúc đẩy các xã đặc biệt khó khăn phát triển  13-02-2013

Huyện Yên Sơn luôn xác định thực hiện hiệu quả Chương trình 135 của Chính phủ sẽ góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đặc biệt khó khăn.