Techcombank tài trợ 14 tỷ đồng xây trường học và hỗ trợ người nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi   28-05-2013

Tuần qua, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã ký kết tài trợ xây dựng trường học và hỗ trợ người nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi vởi tổng trị giá 14 tỷ đồng.