Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới 10-04-2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới

Theo Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 8/4 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới, diễn ra ngày 26/3 vừa qua, Phó Thủ tướng cơ bản đồng tình với nội dung đề xuất hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo nội dung Thông báo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc có nhiều chính sách giảm nghèo trong thời gian qua là một thực tế do Việt Nam luôn mong muốn có thêm nhiều chính sách để hỗ trợ người nghèo, các chính sách được bổ sung trong nhiều năm, do đó không tránh khỏi tình trạng tản mạn, có sự trùng lặp, một số không còn phù hợp với thực tiễn hoặc lạc hậu do chậm được sửa đổi. Vì vậy cần rà soát, gom lại thành hệ thống để dễ bao quát và tổ chức thực hiện, thuận lợi cho cơ quan quản lý và người dân theo dõi, vận dụng.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội; cần có lộ trình và tiến độ thực hiện hợp lý, không cầu toàn, thực hiện từ thấp đến cao, không làm gián đoạn các chính sách giảm nghèo hiện hành. Nếu phát hiện có sự chồng chéo về chính sách cần đề xuất bãi bỏ hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp. Nếu chính sách thấy quá bất hợp lý phải đề xuất để sửa đổi kịp thời, không để tạo ra lãng phí ngân sách, kém hiệu quả.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với các nguyên tắc và đề xuất phân công trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo. Đồng thời, Bộ cần tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất; trợ giúp pháp lý; chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ đất, tiền điện, chính sách giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng… cho các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số…

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành xác định lộ trình và kế hoạch cụ thể thực hiện các công việc được giao. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững làm đầu mối đôn đốc thực hiện, tổng hợp kết quả bước đầu báo cáo tại Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc.

Xem toàn văn nội dung thông báo