Thanh Hóa xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 28-03-2014

Thanh Hóa xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết trong giai đoạn 2005-2013, Thanh Hóa luôn giành được sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Riêng năm 2013, có 64 chương trình, dự án triển khai với tổng giá trị viện trợ đạt 9 triệu USD.

Tuy nhiên, giá trị viện trợ bình quân trên đầu người mới đạt 2,6 USD/người, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 3,6 USD/người.

Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, xã hội, môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đây là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế cho người dân, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái...

Các chương trình viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, được nhân rộng ra nhiều địa phương như mô hình Quỹ tài chính vi mô của Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ hỗ trợ; mô hình trồng và quản lý rừng ngập mặn của tổ chức CARE tài trợ; mô hình phát triển sinh kế; mô hình lấy trẻ em làm trung tâm của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Visson) tại các huyện đặc biệt khó khăn...

Ông Nguyễn Song Hoan, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa cho biết tỉnh xác định mở rộng hợp tác phi chính phủ là một trong những hoạt động trọng tâm.

Trong thời gian tới, Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo vùng và theo từng lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quản lý, kiểm tra, giám sát và ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến các hoạt động phi chính phủ nước ngoài; tích cực và chủ động hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh...

Thay mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Thanh Hóa, ông Đặng Văn Bài, Giám đốc vùng Thanh Hóa của tổ chức World Visson đã chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình, dự án tại Thanh Hóa những năm qua; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện giúp các chương trình, dự án triển khai đạt hiệu quả cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cũng như đưa ra những biện pháp nhằm thu hút hơn nữa các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Kết thúc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua; đồng thời kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan phát triển quốc tế tiếp tục quan tâm, chung tay giúp đỡ các đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng Thanh Hóa thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững./.

Nguồn: TTXVN