Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững 18-04-2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung Ương về giảm nghèo bền vững quyết định tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo thời gian qua, triển khai nhiệm vụ và định hướng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách giảm nghèo thời gian tới.

 

Xem toàn bộ nội dung công văn:

Số: 2583/VPCP-KGVX