Lạc Dương: Những mô hình giảm nghèo 26-05-2014

Lạc Dương: Những mô hình giảm nghèo

Để sớm giảm nghèo cho bà con DTTS và trở thành huyện nông thôn mới, hiện tại, UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng thời các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp bền vững cho các hộ nông dân là người DTTS đã có “của ăn của để” và các mô hình giảm nghèo bằng phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ DTTS diện nghèo và cận nghèo. “Đi bằng 2 chân”, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp cũng như sự nghiệp giảm nghèo của huyện Lạc Dương đã phát triển rất nhanh và tương đối bền vững rất đáng được ghi nhận.

Các mô hình giảm nghèo được Lạc Dương triển khai trên cơ sở khảo sát thực tế tại từng thôn, buôn còn tỷ lệ hộ nghèo cao của ngành NN-PTNT và các ngành chức năng liên quan thuộc UBND huyện với chính quyền cơ sở. Trung tâm Nông nghiệp huyện - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư mô hình, cùng với UBND các xã có mô hình phải cử cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách từng mô hình và “việc thực hiện tốt mô hình được coi là một cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm”. Từ thực tế của địa phương, UBND huyện Lạc Dương yêu cầu các tổ chỉ đạo (gồm Phòng NN-PTNT, Trung tâm Nông nghiệp, Phòng LĐ-TB và XH, Phòng Dân tộc, Dự án Phát triển lâm nghiệp và UBND xã sở tại) triển khai 6 mô hình giảm nghèo gồm thâm canh cà phê catimo, chăn nuôi heo địa phương, nuôi vịt xiêm, nuôi gà thả vườn, nuôi cá nước ngọt và nuôi bò vàng sinh sản. Đây là những mô hình không đòi hỏi đầu tư quá cao, kỹ thuật thâm canh không quá phức tạp nhưng lại sớm cho thu hoạch và có khả năng nhân rộng cao tại cộng đồng. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, từ đầu năm 2012 tới nay, đã có 95 hộ đồng bào DTTS nghèo (đông nhất là xã Đạ Sar - 24 hộ) tham gia mô hình thâm canh cà phê catimo với diện tích 70,15ha - bình quân 0,7ha/ hộ. UBND huyện đã đầu tư 846 triệu đồng ngân sách địa phương để các hộ triển khai thâm canh cà phê catimo dưới sự “cầm tay chỉ việc” của cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nông nghiệp huyện. Kết quả là sau 2 năm triển khai, năng suất cà phê ở các mô hình đạt khoảng 3,64 tấn nhân/ha/vụ - tăng so với những vườn cà phê khác trong vùng từ 10-15%, giá trị sản xuất tăng 19 triệu đồng/ha/năm so với bình quân chung của huyện.

Phần lớn hộ nghèo trong vùng có nguyên nhân chính dẫn tới nghèo đói là thiếu đất sản xuất, vì vậy 5/6 mô hình giảm nghèo mà Lạc Dương đang triển khai là mô hình chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi heo giống địa phương tuy không mới nhưng lại được bà con DTTS chú ý và đã có 24 hộ tham gia. Trong tổng số 96 con heo giống địa phương tham gia mô hình có tới 72 con là heo nái sinh sản. Mỗi hộ tham gia được Nhà nước hỗ trợ 3 con nái và 1 con đực giống, chuồng trại và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi. Tỷ lệ heo sống sau hỗ trợ hiện đạt trên 70% và nhiều con bắt đầu sinh sản. Mô hình nuôi vịt xiêm và mô hình nuôi gà thả vườn tuy chỉ mới có từ 3-7 hộ tham gia nhưng sau 3 tháng đầu tư vịt đã cho trọng lượng 2 kg/con, gà 2,5kg/con. Hộ bà Sơ Ao Ha Luyên và các mô hình nuôi gà thả vườn khác tại Đưng Knơh đã có thu nhập cao và ổn định và ngành NN-PTNT huyện đã có chủ trương hỗ trợ phát triển các mô hình nuôi gà thả vườn có quy mô đàn lớn tại các thôn Đạ Nghịt, Păng Tiêng (xã Lát), Đưng Trang (Đưng Knơh) là những vùng có khí hậu khô nóng. Mô hình nuôi bò vàng sinh sản đang được Lạc Dương hỗ trợ phát triển tại Xã Lát, xã Đạ Sar và thị trấn Lạc Dương, nơi hiện đã có phong trào chăn nuôi khá phát triển. Hầu hết những hộ nghèo được đầu tư mô hình này đều nghèo do thiếu vốn mua con giống, làm chuồng trại. Từ nguồn vốn của Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, 9 hộ DTTS nghèo đã được UBND huyện hỗ trợ con giống, các hộ nhận đầu tư phải xây dựng chuồng trại đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phải cam kết không được giết mổ, mua bán, cho tặng bò nuôi khi chưa được UBND xã đồng ý. Được chăm sóc tốt, sau 18-24 tháng nuôi, bò đã có trọng lượng 140-160 kg/con và bắt đầu sinh sản.

Song song với triển khai mô hình ngoài thực địa, hơn 2 năm qua (2012- 5/2014), các tổ chỉ đạo mô hình giảm nghèo của huyện Lạc Dương còn phối hợp tổ chức thành công 29 lớp tập huấn, dạy nghề cho 963 lượt người, tổ chức 9 hội thảo đầu bờ về hiệu quả mô hình cho 400 lượt người. Từ kết quả đầu tư thực địa và chuyển giao tiến bộ KHKT, trên 77,2% số hộ (78/ 101 hộ) được UBND huyện Lạc Dương hỗ trợ mô hình giảm nghèo đã thoát nghèo bền vững. Các mô hình này đang ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng theo hướng nông dân tự đầu tư và Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho hàng trăm hộ DTTS ở địa phương.

Nguồn: Tạp chí lao động xã hội