Hiệu quả phong trào "Đỡ đầu hộ nghèo" ở Bạc Liêu 10-06-2014

Hiệu quả phong trào "Đỡ đầu hộ nghèo" ở Bạc Liêu

Phong trào "Đỡ đầu hộ nghèo" được thực hiện đầu tiên ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, phong trào đã được đảng viên và các cơ quan, tổ chức đoàn thể của tỉnh Bạc Liêu thực hiện, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đến hết quí I/2014, các đơn vị nhận "đỡ đầu" hộ nghèo theo phân công của UBND tỉnh đã tiếp xúc với hộ nghèo ở các địa phương. Những đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo cũng đã “thuần thục” hơn với công tác ngoài nhiệm vụ chuyên môn này.

Trong năm 2013, 73 đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh ở Bạc Liêu được phân công hỗ trợ 478 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó 12 đơn vị cấp tỉnh được phân công "đỡ đầu" hộ nghèo ở huyện Giá Rai, giúp 58/60 hộ thoát nghèo; đến nay đã có 419 hộ nghèo được công nhận thoát nghèo.

Năm 2014, các ngành trong tỉnh tiếp tục được phân công "đỡ đầu" các hộ nghèo, phấn đấu đạt chỉ tiêu xóa khoảng 7.000 hộ nghèo và hơn 4.100 hộ cận nghèo. Các đơn vị khảo sát cụ thể đối tượng nhận "đỡ đầu" về nhân lực, vốn, phương thức sản xuất; phân công cán bộ phối hợp với địa phương vận động, hướng dẫn các hộ dân cách tổ chức sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp cho phù hợp. Phương châm "đỡ đầu" là ''trao cần câu, không trao xâu cá'' được các đơn vị quán triệt trong suốt quá trình thực hiện. Cách làm mới của đơn vị nhận "đỡ đầu" là tìm đầu ra cho sản phẩm của hộ được "đỡ đầu", giúp các hộ nghèo yên tâm với phương thức sản xuất mới.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạc Liêu: Việc giúp đỡ hộ nghèo ngày càng hướng đến việc lắng nghe, cùng hộ nghèo bàn bạc cách thức thoát nghèo hơn là chỉ áp dụng những mô hình sẵn có. Các đơn vị khi nhận "đỡ đầu" hộ nghèo đã thường xuyên đồng hành để có những giải pháp gỡ khó kịp thời cho hộ nghèo.

Việc phân công các ngành, đơn vị về giúp đỡ hộ nghèo ở địa phương không chỉ góp sức cho công tác giảm nghèo của tỉnh Bạc Lieu, mà còn có ý nghĩa trong việc đưa cán bộ đến gần dân, sát dân, hiểu đời sống người dân hơn. Từ đó, việc xây dựng các chính sách liên quan đến người dân cũng sẽ phù hợp và thiết thực hơn./.