Chia sẻ kết quả khảo sát, nghiên cứu về Chương trình 30a 23-06-2014

Chia sẻ kết quả khảo sát, nghiên cứu về Chương trình 30a

Ngày 20/6, tại Hà Nội, các đại biểu là các nhà quản lý và chuyên gia đã cùng nhau chia sẻ kết quả khảo sát, nghiên cứu về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 64 huyện nghèo” trên cả nước (hay còn gọi là Chương trình 30a).

Được biết, chương trình khảo sát là một nghiên cứu độc lập do Tổ chức Oxfam phối hợp thực hiện cùng với các cơ quan chính quyền địa phương tại ba huyện điển hình là Simacai (Lào Cai), Tương Dương (Nghệ An) và Ba Tơ (Quảng Ngãi). Nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2012 - 2013, dựa trên số liệu thu thập thông qua khảo sát ngẫu nhiên với 1.440 hộ gia đình và các cán bộ huyện, xã tại ba huyện nói trên.

Theo kết quả khảo sát, việc thực hiện một số mục tiêu trọng tâm của Chương trình ở một số nơi chưa đạt hiệu quả mong muốn. Tại một số địa phương, ưu tiên đầu tư của Chương trình nhằm xóa đói giảm nghèo không đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân. Cụ thể là, mặc dù mục tiêu của Chương trình đặt ra là giảm lao động nông nghiệp còn dưới 60% lao động xã hội (đến năm 2015), tuy nhiên trên thực tế cơ cấu lao động việc làm trong nông nghiệp tại các huyện khảo sát không thay đổi nhiều.

Đối với mục tiêu của Chương trình hỗ trợ sinh kế thông qua 5 nội dung lớn là bảo vệ rừng, xúc tiến xuất khẩu lao động, tập huấn, trợ cấp gạo và hỗ trợ vay ưu đãi cũng gặp nhiều thách thức. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy một số yếu tố như ngôn ngữ, giới, hay việc tham gia vào các đoàn thể xã hội hay không có thể tạo nên những rào cản đối với người dân tham gia tập huấn khuyến nông hay đào tạo nghề phụ.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, giống như các chương trình giảm nghèo khác, 75 - 80% ngân sách chương trình 30a được tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tại một số địa phương, ưu tiên đầu tư của Chương trình chưa đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân. Ví dụ, hiện nay đối với người dân nước sạch là ưu tiên hàng đầu thì vẫn chưa được đáp ứng và ngân sách chi cho hạng mục này (tại huyện Si Ma Cai trong giai đoạn 2009 – 2011 và kế hoạch 2014) đều ở mức thấp nhất.

Theo bà Nguyễn Lê Hoa, quyền Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo và Chương trình 30a là một trong các chương trình có quy mô lớn nhất. Tuy nhiên, việc đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các chương trình này vẫn còn nhiều điều cần phải bàn đến./.

Nguồn: ĐCS