Đức hỗ trợ Quảng Nam giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng 13-06-2014

Đức hỗ trợ Quảng Nam giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng

Ngày 12/6, Tổ chức Malteser International(Tổ chức phi chính phủ của Đức), Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết Dự án “Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật” tại Quảng Nam.

Dự án “Giảm thiểu rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật” giai đoạn 1 triển khai tại tỉnh Quảng Nam do Malteser International và Bộ Ngoại giao Đức tài trợ với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Dự án đựơc triển khai thực hiện tại 47 thôn của 6 xã thuộc 3 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là Duy Xuyên, Điện Bàn và Đại Lộc. Kể từ khi triển khai dự án(ngày 1/4/2012), Ban quản lý dự án đã khảo sát, thu thập thông tin nhằm đánh giá đúng năng lực, tình trạng dễ bị tổn thương và tổ chức tập huấn cho người khuyết tật; trong đó chú trọng cung cấp kiến thức về tổ chức cảnh báo sớm, cứu hộ, diễn tập sơ cấp cứu và sơ tán… 

Đến nay, dự án đã thành lập đựơc 47 Ban quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn; tổ chức diễn tập sơ tán toàn thôn với sự tham gia tích cực của gần 35.000 người dân vùng thấp lụt, sạt lở. Dự án đã tạo điều kiện thay đổi nhận thức cho người khuyết tật, giúp họ mạnh dạn hơn, vượt qua tự ty, mặc cảm để tham gia vào các Ban quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn, tham gia vào các hoạt động mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến, góp phần đem lại quyền lợi thiết thực cho người khuyết tật và và chính gia đình họ. Ông Sae Kani, chuyên gia tư vấn giảm thiểu rủi ro thiên tai có lồng ghép hòa nhập người khuyết tật của Tổ chức Malteser International cho biết: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép hoà nhập người khuyết tật là cách tiếp cận hướng đến tất cả mọi người, trong đó đặc biệt chú trọng đến người khuyết tật. Đây là nhóm người ít được quan tâm trong việc thụ hưởng lợi ích từ các chương trình nhân đạo; đồng thời họ cũng đựơc xem là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai.

 

Tổng kết giai đoạn 1, Ban quản lý dự án cũng tiến hành trao cho Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia bộ tài liệu đựơc xây dựng từ thực tế tại Quảng Nam và một số địa phương lận cận. Tài liệu tập trung làm rõ việc tại sao nên chú trọng lồng ghép hoà nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai; hướng dẫn kỹ thuật về việc lồng ghép hoà nhập người khuyết tật trong đánh giá năng lực và tình trạnh dễ bị tổn thương(VAC)và lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai. Từ những kết quả đạt được giai đoạn 1, dự án được tiếp tục triển khai giai đoạn 2(2014-2015). Việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, chính là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của toàn xã hội.

 

Năm 2013, Việt Nam đã thông qua Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, xác định 62 dự án ưu tiên cấp bách cần triển khai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện, Việt Nam đã khởi động 16 dự án, ưu tiên các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ các tác hại do lũ lụt, triều cường, xâm nhập mặn, lũ quét,sạt lở đất gây ra. Đồng thời, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh báo sóng thần nhằm ngăn chặn những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Bộ Kế hoạch&Đầu tư và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam vừa ký tiếp nhận một khoản kinh phí 4 triệu Euro(tương ứng 115,6 tỷ đồng) do Chính phủ CHLB Đức ủy nhiệm, để triển khai cho dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam” trong 4 năm (2014 - 2018). Dự án sẽ tập trung vào bốn hợp phần, gồm:1. Tăng cường năng lực, thể chế tại Bộ Tài nguyên&Môi trường về phối hợp hiệu quả và tư vấn để xác định, xây dựng và thực hiện NAMA; 2. Xác định, xây dựng và phối hợp thực hiện một số dự án NAMA cụ thể; 3. Thiết lập hệ thống công cụ Đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) cấp quốc gia cho NAMA; 4. Tăng cường năng lực đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu. Dự án sẽ góp phần vào việc bảo vệ khí hậu, sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên, cải tiến công nghệ và qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam, thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được nêu trong Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam(2012-2020).