Văn phòng Điều phối Chương trình 135 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 19-06-2014

Văn phòng Điều phối Chương trình 135 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 19/6/2014, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT cùng toàn thể Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối Chương trình 135.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các địa phương báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (dự án 2) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012-2013. Các địa phương đã triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch vốn giao, các công trình cơ sở đã và đang được bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các xã các thôn đặc biệt khó khăn. Chương trình 135 được triển khai trên địa bàn 2.295 xã và 3.448 thôn với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển là 4.476.900 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.573.395 triệu. Đến nay, tổng số vốn Trung ương phân bổ cho các địa phương là 3.129.800 triệu đồng bằng 51,73% vốn theo kế hoạch, trong đó tổng vốn giao hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 2.329.800 triệu đồng; đầu tư xây dựng 5.267 công trình bao gồm khởi công mới 4.175 công trình, thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp chi 1.090 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng vốn giao 660.000 triệu đồng, các địa phương mới triển khai thực hiện được 10.100 triệu đồng, đạt 1,53% tổng vốn giao...

Tập thể Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng 135 luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, phối hợp tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; nhận thức đúng đắn đầy đủ vai trò trách nhiệm chính trị, đặc biệt trong việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc miền núi. Việc chỉ đạo điều hành luôn bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị trong và ngoài Ủy ban tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban giải quyết, tháo gỡ khó khăn của địa phương trong thực hiện Chương trình 135.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo sơ kết, đồng thời chỉ ra những hạn chế thiếu sót và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng 135 đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2014. Văn phòng đã làm tốt công tác xử lý văn bản đi, văn bản đến, tham mưu đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Ủy ban; tập trung, phối hợp tốt với các Vụ, đơn vị trong việc giám sát, ban hành một loạt văn bản kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Đặc biệt, thông qua các đoàn kiểm tra thấy được những khó khăn của các địa phương để có các văn bản chỉ đạo kịp thời.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng 135 cần chú trọng nguồn lực tài chính; Tăng cường công tác truyền thông về Chương trình 135 để thông tin rộng rãi đến người dân và đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ sở một cách kịp thời và đầy đủ; Hệ thống văn bản hướng dẫn cần tập trung, có chất lượng, đặc biệt có sự phối hợp giữa các Vụ đơn vị liên quan để có sự thống nhất; tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá một cách chủ động, bám sát tình hình địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 135 năm 2015; đẩy mạnh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan; Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo và nâng cao chất lượng báo cáo.

Nguồn: Chuongtrinh135