Hai mô hình giảm nghèo hiệu quả cho các hộ đồng bào DTTS 04-11-2013

Ban dân tộc tỉnh cho biết trên địa bàn tỉnh đang triển khai một số mô hình giảm nghèo hiệu quả cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đó là mô hình dạy nghề mây đan tre do Công ty TNHH mây đan tre Lan Anh tổ chức tại xã Đăng Hà, Bù Đăng. Sau khi học xong, công ty sẽ nhận học viên vào làm và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho học viên. Năm 2012, công ty đã tuyển sinh 175 học viên, đào tạo được 166 học viên, trong đó có 159 học viên là người dân tộc thiểu số, với mức thu nhập làm tại công ty 2-3 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2013, công ty tiếp tục hợp đồng với Sở LĐ-TB&XH đào tạo nghề cho 175 học viên, 100% là người dân tộc thiểu số.
 
Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2013 thực hiện tại 2 xã Thiện Hưng (Bù Đốp) và Phước Minh (Bù Gia Mập) cũng đang phát huy được hiệu quả xóa nghèo. Theo số liệu của Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh, đến thời điểm này đã có 58 hộ hưởng lợi từ dự án với tổng số nghé được sinh ra là 145 con. Trong giai đoạn 2011-2017, dự án tiếp tục hỗ trợ phát triển tại 3 xã: Đắk Ơ, Phú Nghĩa (Bù Gia Mập), Đăng Hà (Bù Đăng)./.

Theo: Cổng thông tin điện tử Bình Phước