Yên Lập: Xóa đói giảm nghèo từ các mô hình chăn nuôi 24-10-2013

Yên Lập có diện tích đất đai rộng lớn, thổ nhưỡng mầu mỡ, khí hậu phù hợp… là lợi thế để phát triển chăn nuôi trâu, bò. Vì vậy, trong những năm qua huyện đã chủ động phát huy và khai thác tiềm năng. Do đó, kết quả phát triển chăn nuôi trâu, bò của toàn huyện đã có những bước phát triển đáng khích lệ, góp phần hiệu quả trong xóa đói giảm nghèo.

Trong giai đoạn 2011- 2013, hàng năm tổng đàn trâu, bò của huyện đạt từ 12.600 con trở lên, giá trị sản xuất từ chăn nuôi trâu, bò chiếm 7- 9% ngành chăn nuôi của huyện; tỷ lệ bò lai chiếm 48,78% tổng đàn, chủ yếu là bò lai Sind, còn lại là bò vàng địa phương; trâu trưởng thành chiếm khoảng 75%, còn lại là nghé. Vùng chăn nuôi trâu tập trung ở các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Trung Sơn, Phúc Khánh, Ngọc Đồng, Ngọc Lạc (chiếm khoảng 60% tổng đàn); bò ở các xã Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa, Đồng Lạc (chiếm khoảng 75%) tổng đàn. Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, chỉ có hơn 100 hộ chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 5- 10 con trở lên, với phương thức thả rông, chỉ có một vài hộ nuôi nhốt kết hợp với chăn thả, chưa có hộ nào thực hiện phương thức nuôi nhốt 100%.

Ông Bùi Tiến Vỹ- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2013, toàn huyện có số lao động trong độ tuổi là gần 50.000 người, trong đó số lao động thiếu việc làm hoặc có việc làm không ổn định chiếm khoảng 13%. Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi trâu, bò và xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Huyện  có tiềm năng đất đai rộng lớn, nguồn lao động, nguồn thức ăn dồi dào chưa được tận dụng. Sản xuất nông, lâm nghiệp (NLN) của huyện nói chung, chăn nuôi trâu bò nói riêng còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm trâu bò nhiều năm qua ổn định, giá bán tăng cao, giá trị thu được từ chăn nuôi trâu, bò là nguồn lợi lớn giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Vì vậy, phát triển chăn nuôi trâu bò giai đoạn này là phù hợp. Căn cứ kết quả trong những năm qua, huyện Yên Lập đã xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò giai đoạn 2014- 2016.

Theo ông Vỹ, trên địa bàn huyện chưa có cơ sở giết mổ trâu, bò tập trung và chế biến sản phẩm chăn nuôi quy mô lớn. Hiện mới chỉ có 11 hộ hành nghề giết mổ trâu, bò theo phương thức giết mổ tại nhà và tiêu thụ ở các chợ trong huyện, phần còn lại giao bán cho các thương lái ngoài huyện. Hàng năm, số trâu được bán, giết trên 1.100 con, bò khoảng 600 con. Trong những năm gần đây, thị trường mua bán trâu, bò ổn định, giá bán ngày càng tăng, ngoài việc bán giống còn lại đều quy ra trọng lượng thịt.
Để đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo sản xuất NLN huyện tham mưu giúp Huyện ủy- HĐND- UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển chăn nuôi trâu bò trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng các mô hình trình diễn về phát triển chăn nuôi trâu, bò với quy mô mỗi mô hình từ 5 con trở lên, trong đó mỗi đơn vị trong khối NLN, mỗi ngành đoàn thể xây dựng 2 mô hình; mỗi xã, thị trấn 3 mô hình. Chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch chăn nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 17/17 xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, bán trang trại…

Mục tiêu tập trung vào huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế tiềm năng của huyện. Từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân, chuyển dần từ việc chăn thả sang phương thức chăn nuôi bán công nghiệp và công nghiệp, chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Ứng dụng các tiến bộ KHKT tiên tiến, sử dụng các loại giống mới có năng suất chất lượng cao, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm trong nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng thời xây dựng và vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển mạnh chăn nuôi trâu, bò. Đề án sẽ áp dụng đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại, doanh nghiệp, HTX đầu tư mới phát triển chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn huyện.

Huyện Yên Lập đã cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp về công tác quy hoạch, thông tin tuyên truyền, lựa chọn đối tượng, giống chăn nuôi và nguồn thức ăn, thu hút và tranh thủ các nguồn lực đầu tư, tập huấn và chuyển giao KHKT… Phấn đấu tổng đàn đạt hơn 13.000 con trâu, bò năm 2014; hơn 14.000 con năm 2015; hơn 15.000 con năm 2016. Trong đó tập trung chăn nuôi ở các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân Thủy, Đồng Thịnh, Hưng Long, Thượng Long, Minh Hòa, thị trấn Yên Lập…

Việc triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò huyện Yên Lập giai đoạn 2014- 2016 sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực, từng bước hình thành vùng chăn nuôi sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, sản lượng và phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao thu nhập của người nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Theo: Baophutho.vn