Thực hiện Chương trình 30a ở Vĩnh Thạnh: Nỗ lực giảm nghèo bền vững 21-06-2013

Thực hiện Chương trình 30a ở Vĩnh Thạnh: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Vĩnh Thạnh là 1 trong 3 huyện miền núi của tỉnh được thụ hưởng các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất dành cho các huyện nghèo theo Nghị quyết (NQ) 30a của Chính phủ. Đến nay, qua một thời gian triển khai thực hiện, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc.

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, từ năm 2009 đến nay, từ các nguồn vốn của NQ 30a, Chương trình 134, 135 của Chính phủ và các nguồn vốn khác, huyện đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xóa nhà ở đơn sơ, đào tạo nghề, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi cho người dân địa phương phát triển sản xuất…

Riêng năm 2013, huyện Vĩnh Thạnh đã khởi công xây dựng 25 công trình hạ tầng nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 30 tỉ đồng, gồm 2 nhà công vụ cho giáo viên và 30 phòng học; cầu đường ĐT 637 bắc qua sông Côn; 2 nhà văn hóa xã, 8 nhà văn hóa thôn; xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh; làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông vào các khu sản xuất của đồng bào miền núi; kiên cố hóa kênh mương nội đồng...

Anh Nguyễn Thành Tân, người dân ở thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, cho biết: Bà con ở địa phương rất phấn khởi vì tuyến kênh mương tưới cho cánh đồng hơn 16 ha của thôn được đầu tư bê tông xi măng, kiên cố hóa, nhờ nguồn vốn 30a. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 3,3 tỉ đồng này sẽ giúp bà con có đất sản xuất tại khu vực này chuyển sang sản xuất 3 vụ/năm để tăng sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ sản xuất 1 vụ/năm như trước đây.

Cũng trong năm 2013, từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình 30a được phân bổ trên 7 tỉ đồng, huyện đã triển khai hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, hỗ trợ đào tạo, tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí mua các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn huyện; hỗ trợ mua vắc-xin tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, dịch tả và trả công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên 6,7 tỉ đồng…

Qua triển khai các chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện đã mang lại những kết quả khả quan. Các công trình hạ tầng đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả nhất định. Việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi; giúp bà con nông dân thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, biết sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi tốt trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu; năm 2013, tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trên 5,4%.

Huyện Vĩnh Thạnh cũng đã tập trung hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; đã hỗ trợ số tiền gần 5,4 tỉ đồng cho 230 hộ nghèo trên địa bàn huyện xây dựng nhà ở kiên cố. Ngoài ra, những hộ thuộc diện nghèo được địa phương xét duyệt cho vay vốn lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với mức 8 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở. Nhờ sự hỗ trợ vốn kịp thời, hàng trăm hộ nghèo tại huyện Vĩnh Thạnh đã có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn nhiều khó khăn, như nguồn vốn đầu tư cho chương trình còn thấp chưa tương xứng so với mức đầu tư; việc lồng ghép các chương trình chưa đồng bộ; trình độ dân trí còn thấp nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, bất cập…

Các tin khác